Truhlářství Karel Bauer | Zasklení oken a dveří

Zasklení oken a dveří

Izolační skla Saint-Gobain Glass Solutions

Rostoucí požadavky na úsporu energie a ochranu životního prostředí vedly k výraznému zlepšení tepelné izolace v budovách – a to i co se týče skla.
Vysoce efektivní tepelně izolační skla podporují moderní energetický management a přispívají k ochraně životního prostředí, protože díky nižší spotřebě energie je vyprodukováno méně emisí C0 

Float 4 mm - 18mm NEREZ - 4 mm  Ug = 1,1 (W/m2.K)

Float 4mm - 16mm NEREZ  -  4mm  Ug = 1,0 (W/m2.K) 

Naplněním meziprostoru vzácným plynem (standardně argonem) - plnění v plynovém lisu.

V provedení  trojsklo plněné argonem Ug = 0,7 (W/m2.K)

 provedení trojsklo plněné argonen a 2x pokovené Ug = 0,5 (W/m2.K)

V provedení trojsklo plněné argonem a 1x pokovené Ug = 0,6 (W/22.K)

Izolační skla protisluneční

Protisluneční izolační skla omezují pronikání slunečního záření do interiéru tam, kde by intenzita solárního záření procházejícího běžným zasklením působila nepříznivě. Redukce procházejícího slunečního záření se provádí pomocí :

 • skel se zvýšenou absorpcí záření (skla barvená ve hmotě nebo s barevnými povlaky)
 • skel se zvýšenou reflexí záření nebo kombinaci absorpce a reflexe

Protisluneční skla mají být vždy umístěna na straně exteriéru, z důvodu ochrany izolačního skla před přehříváním a jeho možným následným poškozením. Doporučuje se konzultovat použití skel se zvýšenou absorpcí s výrobcem.

 

Bezpečnostní izolační skla

Typy bezpečnostních izolačních skel:

 • izolační skla stavebně bezpečnostní - s jednou nebo oběma tabulemi z tvrzeného nebo vrstveného bezpečnostního skla.
 • izolační skla odolná proti vandalismu, násilnému vniknutí, prostřelení resp. výbuchu - s jednou nebo oběma tabulemi z vrstveného skla příslušné kategorie odolnosti
 • izolační skla protipožární - s tabulí skla s drátěnou vložkou nebo tabulí protipožárního skla
 • k výrobě bezpečnostních izolačních skel jsou používána skla opatřená příslušnými atesty pro stanovené bezpečnostní vlastnosti. Na požádání je dodané bezpečnostní izolační sklo doplněno kopií příslušného certifikátu

Zvukově izolační skla

Zvukově izolační skla se používají tam, kde je potřeba snížit úroveň hluku prostupujícího zasklením. Příkladem mohou být objekty na letištích a jejich blízkosti, objekty v blízkosti dálnic a rušných silnic apod.. Nejčastěji používanou veličinou charakterizující zvukově izolační vlastnost je index vzduchové neprůzvučnosti Rw (dB).

Zvukově izolačních vlastností se dosahuje následujícími způsoby :

 • použitím těžkého plynu v meziprostoru izolačního skla
 • asymetrickou skladbou použitých skel (rozdílné tloušťky)
 • rozšířením meziprostoru
 • použitím vrstveného skla s polyvinylbutyralovou (resp. ekvivalentní) fólií
 • použitím vrstveného skla se speciální folií popř. litou pryskyřicí (Gießharz)


Standardní používané sklo Rw = 32 (dB)
Možnost objednání skla až do Rw = 45 (dB) při hodnotě do 1,1 W/m2K.

ORNAMENTNÍ SKLO

Ornamentní sklo je ploché sklo jednostranně popř. oboustranně vzorované, oba typy mohou být vyráběny v provedení čirém, bronzovém, některé typy v matovaném provedení. Ornamentní izolační sklo je sestaveno z tabule litého válcovaného skla, jehož jedna strana je opatřena vzo-rem. Jako další tabule ve složení izolačního skla může být použito kterékoliv ploché sklo.