Truhlářství Karel Bauer | Návod na údržbu

Návod na údržbu

Čištění po ukončení stavebních prací

Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku - např. ředěná neutrální mýdla nebo ředěné víceúčelové čistící prostředky.

Používejte pro čištění oken prostředky neškodné životnímu prostředí. V žádném případě nesmí být použity agresivní látky, jako rozpouštědlové čističe, práškové ani tekuté agresivní čističe a alkalické víceúčelové čističe.

Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.) ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.

Pravidelné a dostatečné větrání oken

Pro správnou funkci a dlouhou životnost oken je potřeba pravidelně odvětrávat místnosti, zvláště tam, kde dochází k velké tvorbě vodních par (kuchyně, koupelny, prádelny a sušárny). Významným zdrojem vlhkosti jsou také vydechované vodní páry (dospělý člověk vydýchá jen za noc 1-1,5 l vody), vlhkost vzniklá po úklidu a produkcí rostlin. Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel!
Vzhledem k vysoké těsnosti oken se doporučuje minimálně 2x denně intenzivní větrání a vhodně využívat mikroventilaci. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

Péče o povrchovou lazuru

Konzervace dřeva ve výrobě může dřevu poskytnout pouze časově omezenou ochranu. Pro dlouhodobé zachování optimální povrchové úpravy rámů a křídel dřevěných oken a dveří musí uživatel nezbytně nutně provádět pravidelnou údržbu. Ta se provádí dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim pomocí speciálního přípravku Quick & Easy Holzbalsam, který je možné objednat na dobírku (viz. bod 6).
Doporučujeme Quick & Easy Holzbalsam použít okamžitě i v případě drobných mechanických poškození dřeva, např. po úderu kroupou.
Quick & Easy Holzbalsam se dodává v lahvičce o objemu 100 ml, která je opatřena aplikační houbičkou. Před jeho použitím je vždy nutné rámy a křídla oken a dveří umýt mýdlovou vodou a po umytí nechat uschnout

Jak objednat přípravek Quick & Easy Holzbalsam

Čistící a udržovací přípravek Quick & Easy Holzbalsam, můžete objednat v e-shopu  dodavatele barev (www.colba.cz) Provedením této údržby cca 1x ročně se výrazně prodlouží funkčnost a životnost povrchové úpravy.

 

Údržba a seřízení kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz. schéma). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

 

Výškové a stranové seřízení křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem 4 mm. Horní závěs seřizujte v otevřené poloze.

Seřizování  oken, by měl provést proškolený technik či proškolený majitel oken !!

 

Seřizování dveřních závěsů

Seřizovací nástroj: imbusový klíč 4 mm

  • seřízení do stran +/- 4 mm
  • seřízení přítlaku +/- 4 mm
  • výškové seřízení + 3 mm/ - 2 mm

 

 

 

Náš výrobní kolektiv lidí, kteří se starají a odpovídají za vysokou kvalitu a dlouholetosti našich výrobků, Vám přejí příjemné užití a spokojenost s našimi výrobky!

S pozdravem a přáním toho nejlepšího

 

Kolektiv lidí, kteří vyráběli Vaše okna.