Truhlářství Karel Bauer | Dřevěná EUROOKNA

Úvod » Výrobky »

Dřevěná EUROOKNA

Opravdu znáte výhody dřevěných euroken?

Dřevěná okna jsou okna s dlouholetou tradicí a životností. Díky použití přírodních materiálů jsou ekologicky přijatelné z hlediska produkce i likvidace po čase své životnosti. Nová generace oken z dřevěných eurohranolů přináší celou řadu výhod, např.:

  • vynikající pevnost a tvarovou stálost
  • dlouhou životnost
  • výborné tepelně-izolační vlastnosti
  • velkou variabilitu architektonických řešení
  • snadnou údržbu a opravitelnost
  • jsou zdraví neškodná a ekologi

Životnost

Materiál, konstrukce a kvalita zpracování jsou zárukou dlouhé životnosti 
Dřevo je materiál, který již svou dlouhodobou životnost prokázal, jiné materiály ji musí teprve dokázat.
Moderní, ekologické a zdravotně nezávadné barvy jsou velmi snadno obnovitelné. Jejich odolnost vůči UV záření zaručuje dlouhodobou barevnou stálost.

Tvarová stálost a pevnost

Dřevěná eurookna všech velikostí a tvarů mají vynikající tvarovou stálost a pevnost.
Okenní rámy se působením slunečního záření se mohou ohřát až  na 80° C, tento fakt není žádný problém pro dřevěná eurookna.
Dřevo má nejnižší součinitel délkové roztažnosti ze všech okenních materiálů! Nebezpečí netěsnosti v důsledku vysoké roztažnosti jiných materiálů nelze podceňovat. Může mít negativní vliv na těsnost oken. Následkem může být nedostatečná zvuková a tepelná izolace a špatná ochrana proti hustému dešti.

 Proč si pořídit okna od Nás ?

Struktura